Het lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt u de mogelijkheid actief deel te nemen doch verplicht er u echter nooit toe.

Door aan te sluiten bij één der door de FBN erkende verenigingen bekomt u een lidkaart waarvoor een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Kinderen tot de leeftijd van 15 jaar sluiten gratis met het gezin aan.

De voordelen van een lidmaatschap zijn velerlei.

Het is een degelijkheidgarantie waar respect, oprechtheid, eenvoud, vriendschap, discretie en gezonde ontspanning centraal staan.
Het geeft u in principe toegang tot de naturistencentra van de ganse wereld.

Een tijdschrift licht u regelmatig in over binnen- en buitenlands nieuws.
Elk lid geniet van een verzekering tegen sportongevallen.

Tenslotte, geeft de lidkaart u in sommige buitenlandse centra, een korting op uw verblijfskosten.

De vakantiekaart

Deze kaart is, net zoals de lidkaart, jaarlijks vernieuwbaar doch het toegangsrecht beperkt zich echter enkel tot de buitenlandse centra. Met de vakantiekaart, vervallen de garanties van een lidkaart. In België, kan u dus NIET deelnemen aan de wekelijkse activiteiten en hebt u ook GEEN toegang tot de Belgische clubterreinen.

Vanaf nu kan u ook deelnemen aan Océade met uw FBN-vakantiekaart.