Algemene voorwaarden FBN Webshop

 

Artikel 1 – hoedanigheid

De Webshop is het online verkooppunt van het FBN, de Federatie van het Belgische Naturisme vzw, voor het aanbieden van (promotie-)artikelen en het boeken van reservaties op eigen activiteiten en activiteiten van derden, zoals naturistenclubs en -federaties.

 

Maatschappelijke zetel:

Brusselstraat 51

2018 Antwerpen

België

Ondernemingsnummer: 0409.542.116

 

Artikel 2 – betalingswijze

Artikelen geboekt via de webshop worden onmiddellijk betaald via een online banktransactie. De juiste gegevens (rekeningnummer, referentienummer bestelling, te betalen bedrag, bestemmeling enz.) staan vermeld in het scherm dat verschijnt wanneer de banktransactie plaatsvindt en vooraleer de koper de kaart in de kaartlezer stopt. Betalingen dienen onmiddellijk te gebeuren. Indien er niet onmiddellijk wordt betaald, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

 

Artikel 3 – kosten webshop

Er worden door het FBN geen administratieve kosten aangerekend voor een betalingstransactie via de webshop.

 

Artikel 4 – terugbetaling

Na de betaling worden de artikelen onmiddellijk verstuurd naar de koper. In geval van herroeping conform artikel 8 hierna, behoudt het FBN zich het recht om van de koper de administratieve kosten terug te eisen.

Tickets voor reservatie van een activiteit worden niet omgeruild of terugbetaald.

 

Artikel 5 – (E-) tickets/inschrijvingsbewijzen

Na de betalingsbevestiging ontvangt de koper de e-tickets of het inschrijvingsbewijs onmiddellijk per e-mail. De e-tickets (digitaal of papier) zijn voorzien van een QR-code en moet u meebrengen naar de activiteit als bewijs van betaling en toegangsticket. Ze verleent de houder toegang tot de activiteit onder de bijzondere voorwaarden vermeld voor de betrokken activiteit (zoals bvb. het tonen van FBN-kaart en identiteitskaart).

 

Artikel 6 – misbruik

De tickets zijn in principe persoonlijk en mogen niet doorverkocht of overgedragen worden tenzij aan personen die voldoen aan de bijzondere voorwaarden voor de betrokken activiteit.

 

Artikel 7 – persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om een bestelling te verwerken en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons privacybeleid. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. De meegedeelde persoonsgegevens worden eveneens bijgehouden om noodzakelijke controles tijdens de activiteit te kunnen uitvoeren.

 

Artikel 8

Zoals voorzien door de wet beschikt de koper na ontvangst van het gekochte product over een periode van veertien werkdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit uitsluitend schriftelijk melden door middel van een e-mail gericht aan shop@naturisme.be

Tickets die online worden aangekocht, vallen niet onder het retourneerrecht en worden niet terugbetaald, behoudens indien het evenement wordt geannuleerd of als de datum of de locatie van het evenement wordt gewijzigd.

 

Artikel 9

 De koper erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord. De koper geeft zijn/haar akkoord op het moment van betaling.

 

Artikel 10

Op overeenkomsten tussen koper en verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het FBN bevoegd.

 

“These General Terms can be consulted in Dutch, French, English and other languages. In case of a discrepancy between the different versions, the Dutch version prevails.”