Aanvragen Vakantiekaart
Deze kaart is, net zoals de lidkaart, jaarlijks vernieuwbaar doch het toegangsrecht beperkt zich echter enkel tot de buitenlandse centra en Oceade. Met de vakantiekaart, vervallen de garanties van een lidkaart. In België, kan u dus NIET deelnemen aan de wekelijkse activiteiten en hebt u ook GEEN toegang tot de Belgische clubterreinen.