Lid worden

Individuele personen kunnen aansluiten bij de verenigingen en maken dan automatisch deel uit van de nationale en internationale naturistenfamilie, waarbij ze kunnen deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten en wereldwijd meer dan 600 naturistencentra kunnen bezoeken.

Om uw kandidatuur te stellen neemt u contact op met één of meerdere verenigingen.

De FBN biedt ook de mogelijkheid aan individuele personen om rechtstreeks bij de federatie aan te sluiten. Hiervoor is een vakantiekaart gecreëerd, deze is jaarlijks vernieuwbaar doch het toegangsrecht is beperkt tot de buitenlandse centra en toegang tot de Océade-activiteit.

Indien u een vakantiekaart wenst te bekomen, klik hier