Het lidmaatschap

Het lidmaatschap biedt u de mogelijkheid actief deel te nemen doch verplicht er u echter nooit toe.

Door aan te sluiten bij één van de door de FBN erkende verenigingen verkrijgt u een lidkaart waarvoor een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd. Kinderen tot de leeftijd van 15 jaar sluiten gratis met het gezin aan.

De voordelen van een lidmaatschap zijn velerlei. 

Het is een degelijkheidgarantie waar respect, oprechtheid, eenvoud, vriendschap, discretie en gezonde ontspanning centraal staan.
Het geeft u in principe wereldwijd toegang tot alle naturistencentra.

Een tijdschrift licht u regelmatig in over binnen- en buitenlands nieuws.
Elk lid geniet van een sportongevallenverzekering.

Via de lidkaart verkrijgt u in sommige buitenlandse centra korting op uw verblijfskosten.

De vakantiekaart

Deze kaart is, net zoals de lidkaart, jaarlijks vernieuwbaar, doch het toegangsrecht beperkt zich echter enkel tot de buitenlandse centra. Met de vakantiekaart vervallen de garanties van een lidkaart. In België kan u dus niet deelnemen aan de wekelijkse activiteiten en hebt u ook geen toegang tot de Belgische clubterreinen.

Vanaf nu kan u ook deelnemen aan Océade met uw FBN-vakantiekaart.

Kostprijs:  

Gezin ( kinderen tot 14 jaar inbegrepen): €46,-

Inwonende kinderen van 15-17 jaar: €20,-

Alleenstaanden: €37,-