Deze activiteiten (behalve Lago Rozebroeken) zijn enkel toegankelijk voor leden van een erkende FBN/INF-naturistenvereniging op vertoon van hun lidkaart en identiteitskaart.

(Opgelet: de maandelijkse sauna-activiteit te Lago Rozebroeken is openbaar toegankelijk, de jaarlijkse zwemactiviteit niet. Om hieraan deel te kunnen nemen is lidmaatschap van een naturistenvereniging vereist)